Orman ağaçları

 

 

Çevre Politikamız

Toplumsal sorumluluğumuzun gereği olarak daha yaşanılır bir dünya yaratmak için çevre bilincinin geliştirilmesini ve doğal kaynakların korunmasını temel alan bir çevre yönetim sistemi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü bizim için çevre, gelecek nesillere aktaracağımız önemli bir emanet.

Bu doğrultuda  tüm faaliyetlerimizde;

  • Olumsuz çevresel etkileri en aza indirecek malzeme ve teknolojileri seçiyoruz,

  • Enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanımını sağlıyoruz,

  • Kirliliği, oluşmadan önce kaynağında önleyecek sistemler geliştiriyoruz,

  • Atıklarımızı (katı, sıvı, gaz) kontrol altında tutuyor ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tasfiye ediyoruz,

  • Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve uygunluk yükümlülüklerimizi harfiyen yerine getiriyoruz,​

  • Her koşulda iş emniyetini birinci öncelikle değerlendirerek çalışma arkadaşlarımızın ve şirketimizin emniyetini maksimum düzeyde sağlayarak çevreyi ve doğayı koruma hedefiyle çalışıyoruz,

  • Faaliyetlerimizde çevresel ve sosyal etkilerimizi değerlendiriyor, etki azaltma tedbirlerimizi yönetim planlarımız dâhilinde hayata geçiriyoruz,

  • Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve taşeronlarımızı çevre bilinçlerini artırmak için eğitim veriyoruz.