Sarı helmetle İşçi

 

İş Sağlığı ve

Güvenliği

Politikamız

Çalışanlarımızın sağlığı ve emniyeti şirketimiz faaliyetlerinde öncelikli olarak gözettiğimiz temel olgular arasında ilk sıralarda yer alıyor. İş Sağlığı ve Güvenliği konularında, faaliyet gösterdiğimiz tüm saha ve lokasyonlarda, tehlike tanımlama ve risk değerlendirme çalışmaları yapıyoruz;

 

  • Tüm çalışanlarımızın katılımıyla, tehlikeleri daima önceden belirleyerek sağlık ve emniyete ilişkin ilkeler kapsamında kayıp, kaza ya da hasar risklerine karşı önlem alıyoruz,

  • Faaliyetlerimizin insan sağlığı üzerindeki olası etkilerini azaltmak için tüm çalışanlarımızı sağlık ve emniyet konularında bilinçlendiriyor, eğitimle destekliyor, bu konuda kamu çıkarlarını gözeten tüm kuruluşlar ile işbirliği yapıyoruz,

  • Olayların ve kazaların tekrar oluşmasını önlemek ve performansımızı geliştirmek amacıyla olaylar ve kazalar ile ilgili gerçekçi raporlar veriyor, bunlardan ders çıkarılmasını sağlıyoruz,

  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ülkemizde yürürlükte bulunan yasal mevzuatlara ve uygunluk yükümlülüklerine uygun hareket ediyoruz,

  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamalarımızı sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetliyor, iyileştiriyor ve geliştiriyoruz.