Toplantı

 

 

İnsan Kaynakları

Hedef Kablo, hedeflerine ulaşmasındaki en büyük kaynağının çalışanları olduğuna inanarak; vizyonu, misyonu, ilke ve değerlerini destekleyen sistemler yaratmakta; iş hayatını geliştirmek, zenginleştirmek ve kolaylaştırmak için çabalamaktadır. Şirket, İnsan Kaynakları Politikası’nı oluştururken şirketlerine karşı sorumlu, çalışanlarına karşı duyarlı ve iletişimde olduğu tüm paydaşlara karşı saygılı olmayı öncelikle hedeflemiştir.

Şirketimiz, kadının toplumda, iş hayatında ve ekonomik hayatta güçlendirilmesini desteklemekte ve hayatın her alanında kadın-erkek eşitliği anlayışını benimsemektedir.

Buradan hareketle;

 

  • Cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik oluşturulması,

  • İşte kadınlara ve erkeklere adil bir şekilde muamele edilmesi,

  • İnsan hakları ve ayrımcılık yapılmaması ilkesine saygı gösterilmesi ve desteklenmesi,

  • Tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması,

  • Kadınlar için eğitim, mesleki eğitim ve kariyer gelişiminin teşvik edilmesi, başlıca ilkelerimizdir.